ASPIRA LIGHT OBJECT

Světelný objekt Inspira je šperkem budovy Aspira. Lehané objekty proplouvají volným prostorem jako organismy podmořského světa se světelným deštěm, který zrovna prosvítil vodní hladinu. I když skleněné prvky visí na jednom místě, doprovází návštěvníka celou budovou.
 
 

Inspira, the light object, is a jewel of the Aspira building. Fusing objects are floating in the open space like a sea organisms with golden sparkles which are lighting up the sea level. Even when the glass elements are just hanging in one place, they accompany the visitor in the whole building.

 

 

 

 

 

 

 

Design:

Michaela Doležalová

Michaela Barochová

Vojtěch Hlaváček

Václav Hlaváček

 

 

LOKALITA

Administrativní objekt Aspira Business Centre, Bucharova, Praha 13

KLIENT

Livesport s.r.o.

REALIZACE

01/2018

FOTOGRAFIE A VIDEA

Michaela Doležalová, Michaela Barochová, Vojtěch Hlaváček

Category

Administrativa, Umění