VELVYSLANECTVÍ ČR V HAAGU

 

 

Původně reprezentační patricijská  obytná vila s kancelářemi v přízemí slouží dnes jako zastupitelský úřad České republiky v Nizozemském království.

Vila byla postavena po r.1884 v eklektickém novorenesančním stylu  prakticky naproti královskému paláci. Její parcela byla jedna z parcel tzv.„vilového plánu“ z r.1882 podél ulice Paleisstraat, na které byla rozdělena zahrada za bývalým palácem „Paleis Kneuterdijk“ prince Oranžského. Je dvoupatrová s mansardovým podkrovím. Objekt patří českému státu, od r.1993 zde je umístěno české  velvyslanectví.

Navržené exteriérové i interiérové úpravy měly za úkol rehabilitovat architektonické kvality památkově chráněné budovy (registrované v seznamu „státních památek“) a zároveň zlepšit její stavebně technickou úroveň a s tím souvisící uživatelské parametry.

Byla rekonstruována mansardová střecha, s šablonovou krytinou a se slohovými profilovanými  římsami  a vikýři z titanzinkového tvarovaného plechu. Také fasády byly památkově obnoveny včetně očištění režných povrchů kamenného obkladu parterů a dřevěných  říms, typických prvků místních staveb. V rámci opravy parteru byl restaurován plot z litinových prvků – pýchy místních památkářů – odlévaných  v slévárně prince oranžského, přezděny ohradní zdi, realizované stejně jako nová výdlažba dvora z místních režných cihel. Nový zasklený carport nahradil předimenzované stodolové přístřešky na dvoře.

Vnitřní úpravy, byť limitované nedostatkem financí, byly prováděny v duchu památkové obnovy a soustředily se na opravy a uměleckořemeslné rekonstrukce dřevěných a mramorových podlah a schodů a dalších truhlářských položek (dveře, obklady), dále na  povrchové úpravy stěn a stropů respektující jejich autentický historický charakter. Prostory doplnily nové světelné zdroje

LOKALITA

Den Haag, Nizozemské království

KLIENT

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

FÁZE PROJEKTU

Realizace 2012

Category

Rekonstrukce