ČERNÍNSKÝ PALÁC

 

 

Černínský palác na Hradčanech, jedno z nejvýraznějších děl raně barokní architektury v Čechách, postavené  v poslední třetině 17.stol. dle návrhu Francesca Carattiho. Celý palácový komplex včetně hodnotné rekonstrukce a dostavby z 30.let dvacátého století dle návrhu architekta Pavla Janáka, která zahrnovala i zahradu s pozdně barokním pavilonem, je památkově chráněn. Dnes je zde sídlo Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Předmětem projektu Studia acht za spolupráce kunsthistorika profesora Mojmíra Horyny a architekta Pavla Kupky byla památková obnova cca 27 000m2 fasád všech budov barokních i novodobých.

 

Součástí byly i potřebné sondáže, sanační, zajišťovací a restaurátorské práce. Jejich výsledkem je mimo jiné monochromní řešení fasád hlavní historické budovy, které dává vyniknout jejich rafinované architektuře a promyšlenému členění, rehabilitace dobového řešení barevnosti zahradního pavilonu (2.pol.18.stol.)

Vzhledem k významu této kulturní památky byly práce pravidelně po celou dobu konzultovány se zástupci Národního památkového ústavu. (Citace z tiskové zprávy Národního památkového ústavu 25.11.2014: „…K dosažení kvalitního výsledku obnovy přispěl i citlivý přístup projektantů z architektonického Studia acht, kteří docenili význam a památkové hodnoty stavby. Díky tomu se mnoholetá příprava zúročila v dosažení perfektního výsledku,“ dodává Ondřej Šefců, ředitel pracoviště v Praze).

LOKALITA

Praha , Česká republika

KLIENT

Ministerstvo zahraničních věcí, České republiky

FÁZE PROJEKTU

Realizace 2009 - 2014

FOTOGRAF

alexandra timpau, tomas slavik

Category

Kultura, Rekonstrukce, Vzdělávání