Bor u Tachova – OFFICE & CANTEEN

 

B0 CTOffices se nachází v logistickém parku CTPark Bor u Tachova, kde plní funkci vstupní brány. Jedná se o polyfunkční budovu s kancelářemi managementu parku, kantýnou pro zaměstnance, ordinací lékaře a sociálním zázemím pro veřejnost. Objekt tvoří dvě hmoty propojené spojovacím krčkem obsahujícím vstupní halu, přičemž půdorysně větší jednopodlažní hmota obsahuje kantýnu s kuchyní a půdorysně menší hmota ve svých dvou podlažích skrývá ostatní funkce. Specifickým detailem budovy je profilované oplechování lemující celou budovu ve dvou výškových úrovních. Tento prvek propojuje obě hmoty do jednoho celku. Dvoupodlažní hmota zároveň navazuje svým půdorysným uskočením mezi podlažími, na ostatní realizace atelieru Studio acht.

 

Hlavním úkolem při tvorbě B0 CTOffices bylo vytvořit i přes skromné rozměry dominantní bod parku a zároveň hmotově a tvorově navázat na strohou architekturu okolních budov. Vzhledem ke své lokaci u vjezdu do parku a zároveň díky propojení funkcí se objekt stává nejdůležitějším bodem CTParku Bor.

LOKALITA

CTPark Bor u Tachova

KLIENT

CTP INVEST

FÁZE PROJEKTU

Realizace: 2017

FOTOGRAF

Marek Wollner

Category

Administrativa, Komerční Prostory, Polyfunkce