ERNESTINUM PŘÍBRAM

 

 

Zámeček Ernestinum, stojící v historickém centru Příbrami, je jednou z nejstarších stavebních památek Příbramska, jejíž význam díky jejímu zakladateli, arcibiskupu Arnoštu z Pardubic – evropskému středověkému intelektuálovi – přesahuje minimálně do středoevropského kontextu.

Původní Arnoštův gotický hrádek byl v průběhu staletí doplněn do tvaru čtyřkřídlé dvoupatrové budovy s obdélným vnitřním dvorem.

Projekt musel skloubit více požadavků na rekonstrukci historického objektu:

Ze strany investora to byly zejména stavební a provozní úpravy nanejvýš potřebné pro plnohodnotnou funkci  městských   kulturních  institucí, které zde sídlí. Vedle  městského  informačního  střediska, výtvarné  galerie  Fr. Drtikola, a regionálního muzea III. odboje jde také o městskou obřadní síň v přízemí, jejíž přestavbou a propojením s parterem dvorního atria má vzniknout prostor pro setkávání lidí  v rámci širokého spektra  kulturních akcích. Umožnit to má kromě jiného zejména skleněné zastřešení atria, probíhající volně nad okraji okolních střech ve formě  vitrážové  grafiky, jejíž linie jsou přetlumočené  tvarovanými ocelovými profily, nesoucími  skleněné tabule.

Potom to  byla památková obnova exteriéru i interiéru budovy požadovaná památkáři. V jejím rámci zejména  kultivovaná  rehabilitace  fasád, navracející jim  jejich pozdně  klasicistní  podobu   přední části  skloubenou s postkubistickými  fasádami dostavby z  20.letech minulého století , kdy byl areál  po staletích uzavřen posledním severním křídlem.

Kompletní projekt, dokončený do posledního stupně dokumentace pro výběr dodavatele, čeká na výsledky žádostí o finanční dotace z evropských fondů.

LOKALITA

Příbram

KLIENT

Městský úřad Příbram

FÁZE PROJEKTU

Všechny stupně projektu dokončeny v r. 2014, čeká se na evropské granty

Category

Kultura, Rekonstrukce