FEI Brno

 

 

Sídlo firmy FEI je souborem na sebe navazujících novostaveb kancelářského (D2.1), vývojového(D2.2 ) a výrobního (D2.3) centra elektronových mikroskopů. Budova D2.1 se funkcí, tvarem a výškou odlišuje od okolní zástavby a od navazujících výrobních budov D2.2 a D2.3. V její bezprostřední blízkosti jsou navrženy vodní prvky a zelené plochy, které by měly měřítko stavby zdůraznit a celý řešený prostor zatraktivnit. Budova splňuje nejpřísnější funkční a estetické požadavky na řešení administrativních budov. Komunikační propojení mezi budovami D2.1 a D2.2 je navrženo spojovacím mostem, chodbou a jídelní částí kantýny. Administrativní část má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.

Podzemní podlaží částečně přesahuje přes obrys nadzemní části budovy, slouží převážně jako garáž pro parkování osobních automobilů uživatelů budovy.

Nadzemní podlaží zaujímají půdorysný tvar obdélníku, o základních rozměrech 98,4 x 22,1m. Základní výška atiky je navržena ve výškové úrovni +16,00m.

Základní konstrukční systém stavby je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem, v modulovém systému 5,4×6,0 m a 5,4×7,5m. Dno a stěny spodní stavby tvoří železobetonová monolitická konstrukce, v systému tzv. bílé vany.

Obvodový plášť je navržen ve vyvážené kombinaci profilovaného plechu fasády a průběžných okenních pásů. Technickou i estetickou funkci doplňují venkovní žaluzie prosklených ploch.

LOKALITA

Vlastimila Pecha 1282/12 , 627 00 Brno

KLIENT

CTP Invest ( FEI Czech Republic s.r.o. )

FÁZE PROJEKTU

Realizace 2014

Category

Administrativa, Polyfunkce, Průmysl