FUTURAMA

 

 

Kancelářský areál Futurama stojí v Karlíně na místě bývalého statistického úřadu a propojuje městskou karlínskou zástavbu s areálem Invalidovny a Hakenovými sady s řádkovou zástavbou sídliště Invalidovna. V severovýchodním cípu území je výstup ze stanice metra Invalidovna.

 

MÍSTO PRO PRÁCI BEZ NUDNÉ ŠEDI

 

Administrativní centrum tvoří celkem 5 pětipodlažních administrativních budov. Areál je doplněn jedním objektem s administrativní funkcí doplněnou službami a jedním objektem obchodu a služeb. Pod administrativními budovami jsou hromadné garáže napojené rampami na ulici Za Invalidovnou.

 

 

Ve spolupráci s Atelierem Krátký byla stavba navržena jako železobetonový skelet s obezdívkou lícovým cihlovým zdivem s výraznými okenními otvory různých velikostí. Dlážděné pěší ulice a umístěné vodní plochy podtrhují velkorysý ráz areálu. Do této plochy a do vstupní haly jsou umístěny sochy Zdeňka Rufera.

 

 

LOKALITA

Praha 8 - Karlín

REALIZACE

Dokončení 2016

OCENĚNÍ

German Design Award 2019

Category

Administrativa, Komerční Prostory, Polyfunkce