HÁJE – ÚZEMNÍ STUDIE

 

Hlavním cílem územní studie zpracovávané pro městskou část Praha 11 bylo zprůchodnění celého území a dotvoření společensko-obchodního centra u stanice metra C Háje.

 

Území se nachází v centru východní části Jižního Města při konečné stanici metra, ve středu stabilizovaných sídlištních ploch. Tento potenciál není doposud v území ekvivalentně využit. Jedná se o záměrně založené území nadmístního významu, které může být schopno po dostavbě plnit nejen svoji přirozenou polyfunkční městotvornou funkci, ale zároveň být i administrativním centrem celého Jižního Města a dalších spádových oblastí. Optickou osou území ve směru východ západ je Opatovská ulice, která ale zároveň vytváří výraznou územní bariéru a celou lokalitu fakticky rozděluje a zabraňuje přirozené prostupnosti územím. Studie navrhla překlenutí této bariéry a slouží jako podklad pro budoucí regulaci území.

KLIENT

Městská část Praha 11

LOKALITA

Okolí stanice metra Háje, Praha 11

REALIZACE STUDIE

2012

Category

Urbanismus