IQ Ostrava

 

Administrativní objekt IQ Ostrava se nachází v Ostravě, na nárožní parcele při křížení ulic  28.října a Vítkovická.

Architektonicky vychází stavba z jednoduchých linií a hmotových kompozic. Celý objekt je ve své nadzemní části řešen ze dvou základních hmot –  13. podlažního objektu ALFA a 10. podlažního objektu BETA. Výškové části jsou řešeny jako 2 vzájemně posunuté objemy s rozdílem výšek o 1 podlaží, takže nejvyšší podlaží obou budov nabízí cca 60% plochy základního půdorysu avšak napojeného po své delší straně na střešní terasu. Obě výškové části jsou do 8. NP propojeny krčkem, který významně zvyšuje flexibilitu typického podlaží zvětšením nabízené pronajímatelné plochy a širší možností jejího dělení. Poslední, technická, podlaží u obou výškových objektů půdorysně ustupují vůči typickým podlažím pod ním.  Objekty jsou založeny na dvou patrech podzemních garáží a technických prostor.

Výrazným prvkem budovy je fasáda, která je řešena jako lehký obvodový plášť u výškových budov a kombinace lícového zdiva a velkoplošných výkladců na přízemí a na severu 1. suterénu.

Objekt svým charakterem odpovídá potřebám administrativy, převážná část prostor slouží pro pronájem jednotlivým společnostem. Součástí objektu jsou i restaurační zařízení a pronajímatelné obchodní jednotky.

LOKALITA

Ostrava, Česká republika

KLIENT

CTP invest

FÁZE PROJEKTU

Completed in 2013

PLOCHA

23 200 m2

Category

Administrativa