KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK

 

 

Jedná se o  jednu z nejkrásnějších renesančních staveb v Evropě, která  je významnou  součástí národní kulturní památky č.1, Pražského hradu.

V letech 2008-2012 proběhly dle projektů Studia acht tři etapy oprav  letohrádku královny Anny,  který pro svoji ženu nechal  postavit Ferdinand I. Habsburský. Stavbu pro něj realizovali  italští umělci v 60.-70.letech 16.století. a završil originální střechou  císařský architekt  Bonifác Wolmut. Navrhované sanační úpravy byly vedeny snahou zachránit mimořádně cennou historickou stavbu a její filigránskou kamenickou výzdobu před destrukčními povětrnostními vlivy působícími shora i zdola.  Byly opraveny terasy včetně rekonstrukcí hydroizolačních vrstev, s nutnou demontáží balustrády a jejím zpětným uložením na olověné plechy. Kamenné prvky byly restaurovány renomovanými restaurátory.  Celkově rekonstruovány byly parterové terasy okolo budovy s novou dlažbou z českých mramorů a s originálně navrženými bronzovými mřížemi. Sanováno bylo základové zdivo a dále celé suterény. Protože se zjistilo, že několikrát opravovanou historickou plechovou krytinu již bohužel nelze zachránit, bylo třeba navrhnout v rámci opravy střechy také  její náhradu  z měděných plechů se speciálně vyvinutou patinou. Pro stabilizaci podmínek v historickém krovu byla navržena samotížná ventilace reagující automaticky na vyhodnocení naměřených parametrů v podstřeší.

Fasády byly opatřeny speciální  štukovou omítkou – vápennou stěrkou probarvenou ve hmotě.

Nakonec bylo navrženo demontovatelné stanové zastřešení  pro sezónní ochranu cenné umělecké výzdoby parterové balustrády před sněhem.

LOKALITA

Praha , Pražský hrad, Česká republika

KLIENT

Správa Pražského hradu

FÁZE PROJEKTU

Realizace 2012

Category

Kultura, Rekonstrukce