LIVECENTRUM DĚČÍN

 

 

Stavba, nacházející se v Děčíně, je navržena jako polyfunkční objekt spojující prostor pro aktivní odpočinek a relax, bydlení k dlouhodobému pronájmu a v neposlední řadě především špičkovou gastronomii.

 

SKŘÍŽENÉ HMOTY S ŽIVÝM PARTEREM

 

Stavební pozemek s původní nesourodou průmyslovou zástavbou je z východu a severu vymezen zadními trakty bytových domů a školou, čímž získává částečně charakter vnitrobloku. Samotný objekt je komponován tak, aby byl umístěn v co nejvzdálenějším místě a před objektem se vytvořilo prostranství. Stavba tak šikovně zakrývá pohled na zadní stěny garáží, umístěných na západě a místo toho nabízí živý parter.

 

Objekt se skládá ze dvou na sebe kolmých částí. Kratší osa je navržena jako dvoupodlažní, pohledově těžší. V delší ose je objekt naopak odlehčen prosklenou stěnou v parteru. Na křížení obou hmot vzniká prosklené atrium přes výšku dvou podlaží. V části parteru se nachází živý provoz – nadstandardně vybavené fitness, restaurace s unikátním gastronomickým zážitkem, kavárna a poctivá řemeslná pekárna, ve vyšších podlažích naopak provoz klidný – bydlení, kanceláře a ateliéry. Plochá střecha je z velké části pochozí, doplněná o vegetační část.

 

 

LOKALITA

Děčín

KLIENT

ARMEX invest s.r.o.

REALIZACE

2020

WEBOVÉ STRÁNKY

Livecentrum

Category

Administrativa, Bydlení, Komerční Prostory, Polyfunkce