Rezidence Na Dračkách

 

 

Jedná se o polovinu stávajícího rodinného dvojdomu z 30tých let v lokalitě Praha 6 – Střešovice, ulice Na Dračkách a leží v hranici ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Pozemek má pravidelný obdélníkový tvar a jižní kratší stranou přiléhá k ulici Na Dračkách, odkud je přístupný, je mírně svažitý k severu.

Stavba byla vždy využívána k bydlení. Původní dům – funkcionalistická vila je z počátku 30.tých let 20. století, u profesora  ČVUT Antonína Mendla (1932) ho objednal pro své dvě děti Hanu (Janu) Benešovou/Klenkovou a JUDr. Václava Ladislava Beneše LL.M pan Vojta Beneš, postavil ho stavitel  Václav Jíra – do současnosti se zachoval v podstatě s původními dispozicemi, během let byly měněny sanitární předměty, obklady atd., ( „Kvalitní vila“ takto je popsána v knize Rostislava Šváchy Od moderny k funkcionalismu, str 394) Jedná se o dobrý příklad své doby, velmi úsporný dům s jasnou dispozicí a „malým raumplanem“ –  nižší jídelna nad obytným prostorem . („….V souladu s účelem a významem nejsou místnosti jen různě velké, ale i různě vysoké“. – Heinrich Kulka).

Objekt má tři nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, využívá svažitého terénu, vstup do 1. NP je z nivelety chodníku vyrovnávacím schodištěm, ze suterénu je přímý vstup do zahrady. Součástí objektu byla garáž (později nevyužívaná kvůli příliš prudkému sjezdu a pro dnešní auta nevyhovujícím rozměrům ), připojená v úrovni suterénu k čelní fasádě, její strop tvoří pochozí vstupní plató. Architektonický typ objektu – funkcionalistická vila. Exterier domu byl takřka intaktně zachován. V interieru bylo z původních prvků zachováno schodišťové zábradlí, dveře a dřevěné stěny, kování oken a dveří, dřevěné vyrovnávací schodiště se zábradlím do obytného prostoru, byly dochovány dnes nefunkční dřevěné žaluzie oken. Jedná se o nosný stěnový systém se žb. věnci -„dvoutrakt“ se střední komínovou stěnou, stropy bedničkové, rovná střecha. Kvalita stavebního detailu a konstrukcí odpovídá době vzniku, zachovány a původní byly vnitřní dveře včetně původního kování oken.

Předmětem návrhu byla úprava dispozic pro trojčlenou rodinu a odstranění všech technických závad morálně dožívajícícho objektu při zachování a podpoření původního ducha stavby. Bylo vyřešeno odstranění vlhkosti, renovace střešního souvrství spojená s položením dřevěné terasy, sejmutí nánosů lina a koberců z původního terazza na schodišti, zlepšení akustiky a tepelnětechnických parametrů, kompletní výměna oken včetně replik dřevěných žaluzií, repasování a doplnění všech původních kastlíků na radiátory, nahrazení předimenzovaného otopného systému novodobým, oprava a doplnění zámečnických prvků, přezdění části plotu a návrh nové posuvné brány při respektování typického charakteru oplocení. Vzhledem k vertikalitě uspořádání bydlení byl navržen a realizován centrální vysavač. Povrchové materiály použité v návrhu navazovaly na původní (stěrky, lak, dubové vlysy), při současném použití soudobých technologií, zajišťujících provozní a uživatelskou funkčnost.

Byly též odstraněny dispoziční nedostatky jako úzké vstupy, absence zádveří, průchozí pokoje, předimenzované technické zázemí. Vzhledem k lokalitě bylo cílem v rámci citlivé rekonstrukce získat maximum opravdu užitných ploch, v suterénu se do tloušťky nosné zdi vešla komfortní vestavěná skříň.

Hlavní obytný prostor na přízemí řešený jako drúza do sebe zakleslých různě vysokých prostor byl citlivě opraven a původně oddělená kuchyň se zazděným podávacím okénkem připojena k obytnému prostoru. Vybavení a řešení kuchyně bylo navrženo interiérovým studiem Inspiro. Domu citelně chybělo zádveří a předsíň, v rámci přestavby přibyla před stávající vstup bezrámová skleněná přístavba respektující vzdušnou lehkost původního návrhu.

Na základě zadání vznikly na patře dvě koupelny (rodičovská a dětská) a bylo zazděno propojení obou ložnic. V posledním poschodí byla vyvedena příprava pro čajovou kuchyň a vznikla tak příjemná pracovna sloužící jako zázemí pro venkovní střešní dřevěnou terasu.

Dle projektu byly provedeny stavební úpravy suterénu za účelem „zobytnění“ prostor dosud sloužících pouze jako technické zázemí. Bylo posíleno propojení se zahradou vybouráním parapetů oken a návrhem nových francouzských oken stylově odpovídajících původním. Směrem do zahrady vznikla prostorná dřevěná terasa a celá zahrada byla nově osázena pod taktovkou zahradní architektky Ing. Evy Teplické. Parapety do ulice též doznaly mírného snížení, čímž se prostor provzdušnil a prosvětlil. Ze suterénu se stalo obytné podlaží s přípravou pro případné oddělení (kuchyň, koupelna). Úzký, stísněný a vlhký vstup na zahradu byl zrušen, do domu se vstupuje nově zboku přes prostornou šatnu a původní vstup je využit jako sklad kol přístupný zvenku. Nevyhovující garáž byla zateplena a připojena vybouraným otvorem k obytnému prostoru. Slouží nyní jako prostorná pánská koupelna a domácí wellnes s přirozeným osvětlením vybouraným oknem. Vjezd byl zazděn a na náspu vzniklo odstavné stání pro automobil.

LOKALITA

Praha, Česká republika

KLIENT

***

FÁZE PROJEKTU

Completed in 2011

Category

Rekonstrukce, Rodinné domy