Nádraží Krč

 

Současné krčské nádraží se nachází v jižní části Prahy v blízkosti Jižní spojky. Hlavní koncept návrhu je postaven především na propojení stávajícího krčského parku, nové stanice metra D „Nádraží Krč“, zrekonstruované vlaková stanice a nové autobusové linky MHD.

 

VÝZVOU JE PROPOJENÍ ZELENÝCH PLOCH A INFRASTRUKTURY

 

V západní části se hranice řešené území dotýká ulice Sulická a sjezdu z Jižní spojky. Naopak na východě řešené území navazuje na stávající zámeček z 19.století Chateau St. Havel s přilehlým zámeckým parkem a cyklostezkou, která spojuje Horní a Dolní Krč. Součástí nového přednádražního prostoru je stávající rybník, který v rámci výstavby metra bude revitalizován a propojen s Kunratickým potokem a stane se rybníkem průtočným.

 

 

ZÁSADNÍ PROPOJENÍ METRA, JIŽNÍ SPOJKY, AUTOBUSU A VLAKU

 

Jako zásadní transformační moment v rámci urbanistického konceptu se jeví umístění severního výstupu z navržené stanice Nádraží Krč metra D do tohoto prostoru. Tím dochází k redefinici vazeb v území a jeho významu, kdy se z funkce izolační zeleň skokem stává nástupní místo do území bývalé Dolní Krče, respektive zbytků této původní struktury ve svahu na severu.

 

 

NENÍ TO JEN PŘESTUPNÍ STANICE, ALE I CÍL S KANCELÁŘSKÝMI A JINÝMI MULTIFUNKČNÍMI PROSTORY

 

Nad severním a jižním výstupem z metra vzniknou administrativní budovy s obchodním parterem, v blízkosti stávajícího zámečku je situován hotel. Synergický efekt pracoviště umístěného přímo na dopravním uzlu MHD vede k částečnému omezení nutných pohybů automobilové dopravy v rámci města. Obchodní parter budov spolu s velkorysým přednádražním prostorem oživuje a zpřehledňuje okolní ulice a zlepšuje bezpečnost v lokalitě, oproti řešení s pouhým výstupem ze stanice do ostrůvku izolační zeleně sevřené mezi komunikacemi. Nové budovy slouží i jako akustická bariéra clonící enormní hlukovou zátěž šířící se z jižní spojky a železnice směrem k existující zástavbě.

LOKALITA

Praha 4 - Krč

REALIZACE

Předpokládané datum zahájení 2024

Category

Administrativa, Komerční Prostory, Polyfunkce, Urbanismus