Nová Krč – nemocnice

 

Projekt Nová Krč se soustřeďuje na novou výstavbu nad plánovanou stanicí metra D „Nemocnice Krč“ a jejího okolí.

 

Z METRA DO NEMOCNICE JEDNODUŠE A BEZPEČNĚ

 

Přímo nad stanicí metra vznikne polyfunkční objekt, který v rámci svého parteru vytvoří komunikační uzel mezi novou stanicí metra, vytíženou autobusovou zastávkou a skrz nový pěší podchod pod Vídeňskou i Thomayerovou nemocnicí. V objektu budou kancelářské prostory, obchodní jednotky a restaurace.

 

NOVÁ BUDOVA PRO VĚDU A VÝZKUM

 

Součástí nově vznikajícího záměru v této lokalitě je i budova nové polikliniky a zdravotnické školy. V budoucnu by poliklinika měla poskytnout jak ordinace lékařů, tak lůžkovou část a administrativní a technické zázemí. V rámci této budovy se počítá i s podzemní parkovištěm a urgentním příjmem pro sanitky.

 

Západním směrem od plánované stanice metra u ulic Štúrova a Zálesí je plánováno rezidenční bydlení navazující na krčské sídliště a stávající zástavbu.

LOKALITA

Praha 4 - Krč

REALIZACE

Předpokládané datum zahájení 01/2026

Category

Administrativa, Bydlení, Komerční Prostory, Polyfunkce, Urbanismus