NOVÝ OPATOV

 

Urbanistické rozvržení celku “Nový Opatov” navazuje na původní plány výstavby pražského Jižního města z 60. let 20. století, kdy bylo přirozené centrum lokality plánováno přímo u stanic metra C. Narozdíl od stanice Háje nebyl tento záměr u stanice Opatov nikdy dobudován. Nedokončenost výstavby se dodnes negativně propisuje do celkového stavu území.

 

Přeměna brownfieldu u stanice metra Opatov na plnohodnotné centrum Jižního města

 

Návrh proto počítá s dobudováním náměstí; městotvorného prvku, který je v souladu jak se schválenou územní studií tak s připravovaným Metropolitním plánem. Náměstí o rozloze 3.000 m²  přímo navazuje na vestibul stanice metra Opatov a přiléhající přestupní uzel městské hromadné dopravy. Počítá také s možností umístění plánovaných tramvajových zastávek i s propojením s Centrálním parkem na druhé straně Chilské ulice. Prostranství po obou stranách vestibulu metra by tak mělo v budoucnu tvořit jeden ucelený veřejný prostor obklopený objekty vytvářejícími kompaktní městskou strukturu v půdorysném tvaru kříže.

 

Náměstí v zeleni, bydlení, kanceláře a chytrá práce s vodou

 

Na náměstí s veřejnou vybaveností a kancelářskými budovami navazuje zklidňující, nově vytvořený park. Ten odděluje řešené území od původní zástavby Chodova a zároveň přeměňuje současný brownfield na plnohodnotnou volnočasovou zónu s ambicí oslovit obyvatele původní vilové čtvrti i nově plánovaných čtyř bytových domů. Většinu území nového centra Opatova tak bude tvořit zeleň a vodní plochy – z celkové rozlohy území budou zabírat přibližně polovinu.

 

Nakládání s vodou je v návrhu věnována maximální pozornost; dvě třetiny z dešťových srážek budou zadrženy a dále využívány pro vodní plochy, zalévání, údržbu, zvlhčení a ochlazení vzduchu v celé lokalitě. Celková rozloha vodních ploch bude 1.990 m².

 

Urbanistický projekt Nový Opatov vzniká v programu Revit. Nová čtvrť o celkové rozloze 68.000 m² by se měla stavět ve třech až čtyřech etapách. V plánu je 414 bytů v osobním a družstevním vlastnictví, počítá se také s nájemním bydlením. Kanceláře budou mít celkovou plochu 34.900 m², 8.400 m² zaberou plochy pro veřejnou vybavenost a služby.

LOKALITA

Praha 11, Opatov

KLIENT

Shelia a.s., Starochodovská s.r.o.

PŘEDPOKLÁDANÁ REALIZACE

2021 - 2026

FOTOGRAF

fotografie současného stavu Tomáš Jána + vizualizace z archivu Studia acht

Category

Administrativa, Bydlení, Komerční Prostory, Polyfunkce, Urbanismus