Obnova kostela v Lánech

 

 

Kostel zasvěcený Nejsvětějšímu Jménu Ježíšovu byl postaven v letech 1748-1752 jako zámecká kaple podle plánů Františka Ignáce Préea, žáka a mladšího spolupracovníka slavného Františka Maxmiliána Kaňky. Zadavatelkou stavby byla tehdejší majitelka křivoklátského panství, kněžna Marie Anna z Fürstenberka. Architekt Prée navrhl kostel ve stylu pozdního tzv. dynamického baroka, s klasickou východní orientací, jako pokračování podélné osy zámku, se kterým je propojen podklenutou chodbou ústící na panskou emporu. Dobově autentické je prakticky veškeré mobiliářové vybavení. Menší interiérové úpravy proběhly koncem 19.stol, kdy byla přestavěna dvoupodlažní empora s varhanami.

Větší oprava proběhla počátkem 90. let 20. století, po dlouhém období, kdy byl kostel využíván jako sklad. Kostel byl slavnostně znovuotevřen 4. února 1992 za účasti prezidenta Václava Havla, jeho manželky Olgy a tibetského dalajlámy.

 

PAMÁTKOVÁ OBNOVA KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ

 

Současná dokončená památková obnova, dokončená v roce 2021, byla však tou nejkomplexnější za dobu existence kostela. Zahrnovala obnovu fasády a její barevnosti opřené o hloubkové sondáže, opravy a restaurování otvorových výplní, dále krovů a střechy včetně navrácení střešních oken „volských ok”, doložených na historických obrazech.

Tentokrát byla také věnovaná zvýšená pozornost vnitřním prostorám, zejména restauraci veškerého mobiliáře i ostatních prvků interiéru; byl sanován (pomocí účinných insekticidních metod) a komplexně zrestaurován veškerý barokní mobiliář včetně varhan z 19.stol. kované i kamenné prvky. Byly zrekonstruovány kamenné a cihelné podlahy tak, aby byly omezen vliv vzlínající vlhkostí do obvodového zdiva, a obnovena funkce původního systému provětrání včetně jeho regulace nástavci nasazenými v krovu na obnovené ventilační otvory v klenbě, které výrazně zlepší mikroklima uvnitř kostela.

Velká pozornost byla věnována řešení povrchových úprav, barevnosti výmaleb a nátěrů, kvalitě materiálů čalounění atd. Ze strany exteriéru se sanovalo základové zdivo, upravoval se také terén okolo budovy, vč. jeho snižování na původní úroveň, nově byla řešená zeleň a výdlažba.

 

LOKALITA

Lány, Česká republika

ZADAVATEL

Správa Pražského hradu

REALIZACE

2021

Category

Kultura, Rekonstrukce