Přístavby a rekonstrukce Nového proboštství na Pražském hradě

 

 

Návrh rekonstrukce a dostavby dvorních křídel Nového proboštství vychází z konceptu otevření dvora veřejnosti. Vznikne nový prostor, doposud nepřístupný, který umožní návštěvníkům příjemně posedět v malebném zákoutí s výhledem na Jelení příkop a Míčovnu v Královské zahradě.

 

DOKONČENÍ ZÁMĚRU ARCHITEKTA JOSEFA MOCKERA

 

Projekt předpokládá realizaci kašny a vyhlídkové podesty na úrovni hradebního cimbuří jako dokončení záměru architekta Nového proboštství, Josefa Mockera, oživit linii koruny cimbuří severního hradebního systému reminiscencí obranných vížek a drobných prvků členících jeho průběh. Vyhlídková podesta zároveň poskytuje návštěvníkům možnost dostat se v jednom místě do úrovně nad cimbuří parkánové hradby a zažít mimořádný výhled do Jeleního příkopu.

Dnes otevřený prostor výkopu u severní strany pozemku (podél hradeb) bude přestropen a využit pro kavárnu a jako technické zázemí přístaveb.

 

PŘÍSTAVBY V MÍSTĚ PŮVODNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH STAVENÍ

 

Ve dvoře jsou nově navrženy dvě přístavby v místech původních hospodářských stavení.

Východní přístavbou je dvoupodlažní obchodní jednotka, koncipována jako poněkud intimnější prostor. Tomu odpovídá jak celková hmota stavby, tak rozměry prosklených ploch.

 

Západní přístavba je v kompozici dvora protikladem přístavbě východní. Navržena je jako kavárna, s větším podílem prosklené plochy, vstřícně otevřená pro návštěvníky, s možností sezení v přízemí a přilehlém parteru ve dvoře. Část u hradeb bude propojena se suterénním prostorem kavárny podél hradby, který zde bude sloužit jako další místo pro posezení a poskytovat vyhlídku skrze obnovenou historickou dělovou střílnu. Výjimečnost této vyhlídky spočívá v poloze pozorovatele až pod korunami stromů, bude odtud totiž vidět po svahu až na dno Jeleního příkopu.

 

Na obklad fasády byl vybrán český pískovec nejvyšší kvality z kamenolomu Vyhnánov na Trutnovsku, který je doplněn prosklenými částmi fasády. Tato kombinace přístavbám zaručí nejen elegantní charakter, ale i vizuální čistotu.

 

 

LOKALITA

Pražský hrad

KLIENT

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

FÁZE

probíhá realizace

VIZUALIZACE

Janoušek & Havlíček + Studio acht

Category

Kultura, Rekonstrukce, Umění