RELIKVIÁŘ SV. JANA PAVLA II.

 

 

Čtyřicet let po spáchání atentátu na papeže sv. Jana Pavla II. byl do Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha umístěn relikviář s jeho krví. Na základě návrhu Václava Hlaváčka jej zrealizovali výtvarníci Stanislava a Jan Kavanovi.

 

Relikviář s krví polského papeže je nejnovější součástí Svatovítského pokladu. Relikvie byla darována tajemníkem papeže kardinálem Stanislawem Dziwiszem. Samotný figurální relikviář je vytvořen z českého křišťálu a stříbra. Jeho instalace v pražské katedrále proběhla čtyřicet let po neúspěšném atentátu na Svatopetrském náměstí. Sám Jan Pavel II. připisoval neúspěch atentátu pomoci Panny Marie Fatimské, jejíž zjevení si ten den církev připomínala. Do dnešního dne však nejsou okolnosti ohledně atentátu zcela vyjasněny.

 

Světec je zachycen v okamžiku vrcholného duchovního prožitku společné modlitby s miliony věřících. Expresivní výraz draperie vyjadřuje jeho dynamický a moderní přístup k rozhovoru s celým světem, jehož dokladem je neuvěřitelná cestovatelská aktivita  – vždy byl tam, kde bylo potřeba jeho podpory.

 

Jan Pavel II. byl prvním neitalským papežem po 455 letech. I skrze svůj významný vliv na světovou politiku přispěl ke zhroucení komunistického režimu v zemích střední a východní Evropy. Před svou smrtí v roce 2005 zavítal při četných zahraničních cestách třikrát i do České republiky.

ZAŘAZENÍ

Svatovítský poklad

LOKALITA

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

ZADAVATEL

Arcibiskupství pražské

REALIZACE

2021

Category

Kultura, Umění