Sázavský klášter – obnova poutního místa

 

Záměr řeší památkovou obnovu zásadní části areálu národní kulturní památky Sázavského kláštera. Jedná se o celkovou obnovu fary, kostela sv. Prokopa s kryptou, torza gotického trojlodí s věží a úpravu parteru mezi všemi třemi objekty.

V případě fary se jedná o úpravu pro komunitní účely farnosti a pro obytné účely administrátora farnosti (dispoziční úpravy, doplnění sociálního a provozního zázemí).  Obnova kostela a torza s věží počítá převážně s rozsáhlými sanačními a restaurátorskými pracemi jak v interiéru, tak v exteriéru zajišťující větší životnost těchto objektů bez výrazného vlivu na způsob jejich užívání. Architektonický koncept v případě kostela počítá s doplněním výstavních prostor na empoře a dále s celkovou rehabilitací krypty pod presbytářem. V případě parteru se jedná o jeho celkově nové koncepční pojednání z pohledu výškového rozložení terénu, vedení přístupových cest a řešení povrchů. Prostor před kostelem koncept uvažuje jako nový liturgický prostor prostor pro slavení poutních bohoslužeb.

 

 

LOKALITA

Sázava, Černé Budy

zadavatel

Římskokatolická farnost Sázava - Černé Budy

Fáze projektu

zpracování projektové dokumentace: 2016-2017; realizace 2019 - 2021

fotograf

Tomáš Slavík, nadhledové foto Imrich Hornyak

Category

Kultura, Rekonstrukce