SOUTĚŽ – NÁVRH OBYTNÉHO SOUBORU KOLČAVKA

 

 

Usedlost Kolčavka je historicky cenným a památkově chráněným objektem, jehož řešení je samostatnou disciplínou. V rámci urbanismu obytného souboru je počítáno se zachováním zámečku a jeho vnitřní úpravou pro bydlení v bytových jednotkách. V projektu se dále počítá s bydlením jak v jednotlivých domcích, tak i v domcích řadových. Parkování budoucích obyvatel je řešeno převážně ve společných garážích pod domky. Celý návrh je rozdělen do několika celků: Náplavka, Solitér, Dostavba stávajícího bloku, Rodinné domy za zámečkem. Všechny tyto celky spolu komunikují skrz centrální veřejný prostor, kde se kříží říčka Rokytka, komunikace jakožto spojnice obou břehů a cyklostezka.

Celý návrh respektuje zadání soutěže, a to zejména soulad s Metropolitním plánem, který reguluje výšku zástavby.

 

NÁPLAVKA

 

Bydlení nad vodou je navrženo jako příjemná srostlice jednotlivých domků pojednaná ve variantách plechů v kombinaci s omítkou. Veškeré bydlení je situováno od 2.NP výše, kde jsou prostory v bezpečí i před velkou vodou. V 1.NP jsou hromadné garáže, které v případě záplav umožňují volné protečení vody, doplněné o drobnou komerci na náplavce ve formě univerzálních prostorů, kde je možné provozovat jak soukromý ateliér, tak i kavárnu, vinárnu či pekárnu.

 

SOLITÉR A BLOK

 

Samorost dotvářející náměstí stojí na posledním pozemku, který dodnes zůstal nezastavěn. Specifikum tohoto stavebního objektu je pohledová prezentace do všech směrů, tedy jak k mostu přes Rokytku, kde svou hmotou uzavírá toto drobné náměstí, tak směrem k Čuprově ulici, kde prezentuje identitu obytného souboru projíždějícím obyvatelům Prahy.

Dostavba bloku je opět koncipována tak, aby 1.NP fungovalo jako průtočné podlaží, umožňující zejména parkování pro bytové jednotky ve vyšších patrech. Vnitroblok je zastavěn přízemní garáží, jejíž střecha poskytuje mimo jiné prostor pro zahrádky domků vestavěných při východní straně parcely. Kompaktní hmota blokové zástavby dodává celému obytnému souboru městský ráz.

 

ZA ZÁMEČKEM

 

Soukromá ulice na první pohled vměstnaná mezi zámečkem a svahem přilehlého kopce umožňuje až překvapivě prostorně bydlení ve třech řadových domcích. Parkování v garáži přímo pod domem, vlastní zahrada i dvoupatrová dispozice v samostatném domku charakterizuje nabídku nejluxusnějšího bydlení v dané lokalitě.

 

 

O soutěžním návrhu památkově chráněného objektu byl v lednovém čísle magazínu Dům & Zahrada publikován článek.

 

LOKALITA

Praha 9

REALIZACE

odevzdání soutěže - 3/2021

UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI

druhé místo

Category

Bydlení, Rekonstrukce, Rodinné domy, Urbanismus