Strakova akademie – oprava vnějšího pláště

 

Z architektonického hlediska je projekt oprav pláště budovy veden snahou v rámci památkové obnovy revitalizovat výsledky rekonstrukčních etap završených v posledních letech 20. stol., tj. jednak restaurovat kamenné materiály, zejména pak opravit omítkové plochy vč. štukových prvků, s původně probarvenými omítkami překrytými vrstvami nátěrů.

Předmětem projektu je památková obnova obvodového pláště paláce.  Rozsah oprav je určen zadáním investora. To počítá zejména s opravou všech fasád vlastního paláce, dále s revizí a opravou všech palácových střech. Součástí akce jsou také opravy oplocení a ohradních zdi.

Jedná se o veškeré fasádní části, omítkové plochy a plošné a plastické konstrukční, uměleckořemeslné i umělecké prvky fasád z omítek, kamene, vč. oplechování, a zámečnických prvků a to od soklů opěrných zdí po hlavní římsu resp. atiku fasád. Dále jsou součásti akce dílčí opravy střech všech křídel paláce, zahrnující i sanační zásahy do příslušných úseků dřevěných krovů, opravy střešní krytiny v místech zatékání spolu s klempířskými a zámečnickými prvky.

Součástí úprav jsou i repase resp. opravy a náhrady otvorových výplní, oken a dveří včetně mříží, klempířských prvků, fasádních doplňků.

LOKALITA

Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana

Investor

Úřad vlády České republiky

Fáze projektu

realizace: 09/2017 - 12/2019

Category

Kultura, Rekonstrukce