Václavské náměstí 17 Van Graaf

 

 

Rekonstrukce objektu spočívala v postupném nahrazení stávajících stropních konstrukcí a nefunkčních jader s následným vytvořením skeletového systému.

Hlavní fasáda do Václavského náměstí je revitalizována dle původního návrhu z r. 1928, pouze došlo k optickému propojení 1.NP a 2.NP v duchu původního technického řešení.

Původní výškové a objemové poměry zůstaly zachovány.

Obchodní plochy pro obchod jsou situovány v 1.PP až 4.NP, v 5.NP jsou kancelářské prostory se zázemím a skladové plochy obchodního domu.

V 6.NP kancelářské plochy se zázemím a v posledním 7.NP jsou realizovány byty a studia (11 bytů o celkové užitné ploše cca 623 m2 a 7 studií-ateliérů o užitné ploše cca 316 m2)

Přístup do objektu je z Václavského náměstí a dále z pasáže Melantrich. Vertikální komunikaci zajišťují dvě dvouramenná schodiště s výtahy a dále mezi 1.PP a 4.NP eskalátory.

LOKALITA

Praha, Česká republika

KLIENT

MTK Maria Theresien // Kapitalverwaltung G.m.b.H.

FÁZE PROJEKTU

Completed in 2010

PLOCHA

13 660 m2

Category

Administrativa, Komerční Prostory, Polyfunkce, Rekonstrukce