Výstava sv. Ludmila, kněžna lidu milá

 

 

Výstava probíhá do 28.2.2022 v Pálffyovském paláci
ÚT-NE 9-18 hod.

 

U příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily v roce 2021 jsme měli tu čest podílet se na konceptu a architektonickém ztvárnění výstavy v Pálffyovském paláci na Malé Straně. Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům význam této osobnosti pro české dějiny a zároveň poukázat na úctu, které se jí jako první české světici a mučednici dostalo již záhy po její smrti.

 

K vidění jsou desítky exponátů shromážděné z historických sbírek Arcibiskupství pražského, Pražského hradu, Národní galérie, Metropolitní kapituly u sv. Víta či z archeologických nálezů. Hlavním kurátorem výstavy, která vznikala v konzultacích s předními českými odborníky na výtvarné umění (mimo jiné s prof. Janem Roytem a doc. Danou Stehlíkovou),  je diecézní konzervátor p. Vladimír Kelnar.

 

SBÍRKA UNIKÁTNÍCH EXPONÁTŮ  V PROMYŠLENÉM ARANŽMÁ

 

Výstava je umístěna v prvním patře Pálffyovského paláce, a to ve dvou reprezentačních sálech a navazujících vedlejších prostorách. Základem architektonického řešení výstavy je tematická linie: přijetí křtu– život sv.Ludmily – smrt sv. Ludmily. Při vstupu do velkého sálu se nachází sousoší Křtu sv. Ludmily sv. Metodějem. Ve velkém sále jsou dále umístěna díla s motivy ze života sv. Ludmily zahrnující i její vztah ke sv. Václavovi, liturgické předměty spojené s uctíváním sv. Ludmily v průběhu časů. Výstava graduje v malém sále, který je koncipován jako umělecká pokladnice. Zde se nacházejí nejcennější exponáty, kromě relikviářů s ostatky sv. Ludmily, také textilie a pečeti z jejího hrobu, a další umělecké artefakty ze svatovítského pokladu i ze sbírek a kostelů českých i zahraničních. Expozice v tomto sále vrcholí obrazy s tématem Ludmiliny mučednické smrti.

 

Koncepci výstavy podtrhuje řešení osvětlení. Při vstupu do velkého sálu v čele se sousoším křtu sv. Ludmily proniká bílé denní světlo, to ve velkém sále přechází ve žluté světlo až po tlumené žlutooranžové světlo v malém sále, které evokuje soumrak – smrt. Řešení výstavních panelů je střídmé, doplněné drapériemi z jemného lněného plátna, druhá z nich upomíná na mučednický atribut sv. Ludmily, bílý závoj.

 

Vystavené předměty jsou řazeny volně tematicky, ne přísně chronologicky dle doby vzniku děl, a tak návštěvník může vedle sebe vnímat díla z různých období a nalézat i překvapivé souvislosti.

 

 

LOKALITA

Pálffyovský palác, Malá Strana, Praha

ZADAVATEL

Arcibiskupství pražské

REALIZACE

2021

TRVÁNÍ VÝSTAVY

15.10.2021 - 28.2.2022

TEXTILNÍ ARANŽMÁ

Klára Nademlýnská

KONCEPT OSVĚTLENÍ

Hynek Medřický

GRAFICKÝ DESIGN

Štěpán Hlaváček

FOTOGRAF

Tomáš Slavík, Václav Hlaváček

Category

Kultura, Umění