ŽITOVLICE

 

 

Předmětem projektu, prvotně  vycházejícího ze studie arch. Jiřího Mrázka, byla   oprava a dostavba historické vesnické usedlosti. Stávající památkově chráněné objekty jsou obnoveny s důrazem na zachování jejich historické hodnoty.

U domu hospodáře (budova A), je rehabilitována podoba  klasické roubené vesnické chalupy se  snahou o maximální zachování dochovaných prvků a detailů, v případě jejich nutných replik o využití klasických materiálů a tradičních technologií.

U roubených konstrukcí šlo o sanaci a v nezbytném rozsahu, založeném na znaleckém posouzení stavu, o náhradu jednotlivých nevratně poškozených prvků, s tím souvisejícími opravami hliněných omítek. Podoby  nedochovaných částí  objektu, např.  předního štítu jsou  rekonstruovány dle archivních pramenů v úzké součinnosti s dozorujícími pracovníky památkové péče. Podobně byla rehabilitována podoba roubené stodoly (část B).

Objekt původního chléva (část D) je obnoven jako replika.

Umístění a objem novostavby volně vychází z dříve zbouraných hospodářských objektů. Tvoří  tak protějšek obytnému stavení usedlosti. Architektonické řešení objektu pracuje se soudobými výrazovými prostředky (fasády s  vertikálním dřevěným obkladem aposuvnými panely, střechy s hladkou vláknocementovou krytinou, titanzinkovým plechováním).

Všechny objekty jsou přízemní se sedlovými střechami. Součástí akce  je i kultivace pozemku – dvora a zahrady včetně rekonstrukce oplocení. Na pozemku je vytvořeno nezbytné provozní zázemí areálu.

Projekt,byl realizován v úzké spolupráci s dozorujícími pracovníky středočeského pracoviště Národního památkového ústavu.

Realizace opravy usedlosti byla nominována památkářskými  odborníky na cenu Národního památkového ústavu  Patrimonium pro futuro  v kategorii Záchrana a obnova památky v rámci realizací v r. 2013.

LOKALITA

Žitovlice , Česká republika

FÁZE PROJEKTU

Realizace 2012

Category

Kultura, Rekonstrukce