Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 – Jinonice


Ing. Václav Hlaváček – jednatel

hlavacek@studioacht.cz

Ing. arch. Iveta Machalová – projektový manažer, inženýring projektů

machalova@studioacht.cz

Mgr. Ludmila Piškula – back office / PR / HR

piskula@studioacht.cz

Anastasia Gradusová – inženýring projektů

gradusova@studioacht.cz

Ing. Lenka Hozáková – inženýring projektů

hozakova@studioacht.cz

Ing. arch. Radana Jarolímová – inženýring projektů

jarolimova@studioacht.cz

Štěpánka Hronová – inženýring projektů

hronova@studioacht.cz

Ing. Jan Balák – cost management

balak@studioacht.cz

Marie Seidlová – office manažer

seidlova@studioacht.cz

 

Ing. arch. Jáchym Pešek

pesek@studioacht.cz

Ing. Tomáš Jána, Ph.D.

jana@studioacht.cz

Ing. Pavel Jakoubek

jakoubek@studioacht.cz

Ing. Petr Kopeček

kopecek@studioacht.cz

Pavel Rückl

ruckl@studioacht.cz 

Ing. arch. Petr Topolovský

topolovsky@studioacht.cz

Ing. Marek Wollner

wollner@studioacht.cz

Ing. arch. Majda Šnajdrová

snajdrova@studioacht.cz

Ing. Vlastimil Osouch

osouch@studioacht.cz

Ing. arch. Martin Pelikán

pelikan@studioacht.cz

Eliška Bártíková

bartikova@studioacht.cz

Ing. Barbora Janů

janu@studioacht.cz

Ing. arch. Ing. Lucie Chotěborská

choteborska@studioacht.cz

Ing. arch. Tereza Kosíková

kosikova@studioacht.cz

Ing. arch. Anna Halaburtová

halaburtova@studioacht.cz

Ing. arch. Antonín Škrába

skraba@studioacht.cz

Ing. arch. Kateřina Nejedlá

nejedla@studioacht.cz

Ing. Jan Ondrejka

ondrejka@studioacht.cz

Ing. Jitka Hlaváčková

hlavackova@studioacht.cz

MgA. Barbora Hlaváčková

hlavackova.barbora@studioacht.cz

Ing. arch. Helena Fišarová

fisarova@studioacht.cz

Ing. Lukáš Dejdar

dejdar@studioacht.cz

Ing. arch. Magdalena Biedermanová

biedermanova@studioacht.cz

Ing. arch. Jitka Holubová, Ph.D.

holubova@studioacht.cz

Ing. arch. Boris Lubochkin

lubochkin@studioacht.cz

Ing. arch. Jan Procházka

prochazka@studioacht.cz

Ing. arch. Miloš Hůla

hula@studioacht.cz

Ing. arch. Šimon Dočekal

docekal@studioacht.cz

Ing. arch. Tomáš Hrubý

hruby@studioacht.cz

Ing. arch. Peter Vislocký

vislocky@studioacht.cz

Ing. Bc. Gabriela Wohanková

wohankova@studioacht.cz


Aspira Business Centre – Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha 13


MgA. Lina Procházková

prochazkova@studioacht.cz

Ing. Peter Hrdlička

hrdlicka@studioacht.cz

Ing. Jaroslav Hamrla

hamrla@studioacht.cz

Ing. arch. Mikuláš Wittlich

wittlich@studioacht.cz

Ing. arch. Eva Ficková

fickova@studioacht.cz

Ing. arch. Nikola Macháčová

machacova@studioacht.cz

Ing. arch. Jana Kacířová

kacirova@studioacht.cz

Ing. arch. Barbora Simajchlová

simajchlova@studioacht.cz

Ing. arch. Vratislav Růžek

ruzek@studioacht.cz


Dornych 54/47, 617 00 Brno


Ing. arch. Michaela Nováková

novakova@studioacht.cz

Ing. arch. Matěj Kuncíř

kuncir@studioacht.cz

Matyáš Křepelka

krepelka@studioacht.cz

Ing. arch. Anna Horáková

horakova@studioacht.cz

Ing. arch. Ivana Valeková

valekova@studioacht.cz

Ing. arch. Martina Patočková

patockova@studioacht.cz

Ing. Jakub Honzl

honzl@studioacht.cz

Soňa Kramolišová

kramolisova@studioacht.cz


Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc


Jiří Jabůrek

jaburek@studioacht.cz

Patrik Ambrozek

ambrozek@studioacht.cz